Back to Top

En himmelsk resa

”En himmelsk resa i ord och ton”

En himmelsk resa i ord och ton är sprunget ur tanken om en presentation av de musikaliska tankarna kring kyrkoåret och hur det skulle se ut att under en konsert göra en historisk och musikalisk resa som omfattar hela året.

Foto: Modesty Sofronenkoff

Programmet inleds med Lukasevangeliets text om Maria och ängelns förkunnelse. Händelsen tolkas genom musiken i ”Ave Maria”. Sedan följer vi med, i ord och ton, under den dramatiska resan från födelsen, vandringen, korsfästelsen och till sist uppståndelsen och min egen personliga sammanfattning av vad tro och religion egentligen handlar om, kärlekens lov.

Musiken består till stor del av spirituals och gospels. Musik som, genom sin egen historia, har en fantastisk kraft, andlighet och själ. Inom improvisationsmusiken har man en ram som man sedan själv utvecklar och ”färglägger” genom sin egen tolkning och sitt personliga uttryck. Musiken skapas och färgas av vad som sker och upplevs just i det omedelbara ögonblicket.

Framförs både som soloframförande(altsaxfon, sång, piano och orgel) och tillsammans med kör!