Back to Top

Och Gud skapade kvinnan

och Gud skapade kvinnan

Foto: Wild woman sisterhood

”Och Gud skapade kvinnan…”

Ett musikprogram där vi framför musik av kvinnliga kompositörer inom olika genrer. Musiken varvas med korta betraktelser och presentationer.

Vi lyfter fram bortglömda (bortgömda?) kvinnliga kompositörer och, inte minst, könsroller. Involverar ofte fler grupper. Ex. inbjudna konstnärer som visar sina tolkningar av temat, konfirmander, barngrupper eller diakonin för att lyfta frågorna och tankarna ytterligare

Programmets underrubrik, könsroller, är något vi alla berörs av, kvinnor och män. Förväntningar och föreställningar om hur vi förväntas uppträda och vara.

Frågor om hur vi påverkar våra små barn, livsavgörande tankar för våra ungdomar och påtagliga och närvarande föreställningar som vi alla stöter på varje dag.

Tidigare medverkande konstnärer: Modesty Sofronenkoff, Hans-Erik Karlsson, Pilar Gonzales, Christina Gardahl, Elisabeth Bengtsson m. fl.