Back to Top

Oväntade möten

”Oväntade möten”

En temagudstjänst som handlar om att mötas mänskligt, andligt och musikaliskt.

Ett program som jag arbetat fram tillsammans med organisten Kim Lundberg. Vi låter den afroamerikanska traditionen med jazz och spirituals möta Europas klassiska kompositioner. De olika musiktraditionernas karaktärer lyfts fram och sammanflätas på ett lekfullt sätt där instrumenten kommunicerar med varandra och hittar nya sätt att mötas. Musiken varvas med betraktelser kring oväntade och osannolika möten. Lokala konstnärer kan bjudas in för att visa sina alster och tankar på temat oväntade möten.

”Vissa möten går lätt men ibland är det så svårt. Man har så vitt skilda utgångspunkter att det verkar omöjligt att mötas. En av de stora prövningarna i livet blir ibland att försöka hitta en plattform där man då, trots allt, kan mötas som människor. Att i mörkret hitta ett litet ljus, att försöka förstå i stället för att döma.”

Sax och piano/orgel