Back to Top

Vandraren

Charlotte Polson foto Modesty Sofronenkoff

Charlotte Polson foto Modesty Sofronenkoff

”Vandraren” är en helt ny musikgudstjänst som har premiär hösten 2015

Programmet bygger på en livsvandring där livets olika faser och upp- och nedgångar skildras i ord och ton.

”När vi beger oss ut på vår långa livsvandring med ett öppet sinne och ett öppet hjärta så får vi uppleva ett riktigt äventyr. Glädje, sorg… om vi har tur hittar vi också kärlek, förväntan och sammanhang.”

Sax, sång och piano