Back to Top

Konstmässa

44715300-VLkeCJag och bildkonstnären, Anna-Carin Mårtensson, hade länge pratat om att utveckla samspelet mellan konst och musik och att utforska nutida strömningar parallellt med en mycket gammal musiktradition. Ett samarbete där vi fick utveckla våra båda konstformer samtidigt som vi ville bidra med vårt inlägg i samhällsdebatten kring mänskliga rättigheter och rädslan för det okända. Vi hade, under lång tid, följt varandra i många, långa andliga, existentiella och själsliga diskussioner. Resultatet denna gång blev ett samarbete där vi fördjupade oss i Duke Ellingtons ”Heliga konserter”, The Sacred Concerts.

Under de sista åren av Duke Ellingtons liv, utforskade han den andliga sidan av sina extraordinära musikaliska gåvor. Mellan 1965 och 1973 skrev Ellington tre stora verk där han kombinerade spirituals, gospel, jazz, blues, klassisk musik, körmusik och dans. Enligt honom själv var detta den viktigaste musiken han någonsin skrivit. Spirituals, gospel, jazz och blues uppstod i Amerika i mötet mellan musik, tradition och religion från Afrika och Europa. Det finns en själ och andlighet i denna musik som det är svårt att finna motsvarighet till. Den har bokstavligt talat vuxit fram ur blod, svett och tårar.

Vi ville hitta kärnan i denna fantastiska musik och att både musiken och målningarna skulle spela en aktiv roll i själva framförandet. Ett framförande där de båda konstformerna kompletterar, befruktar och lyfter fram varandra på ett nytt och spännande sätt. Genom att sammanföra saxofonens uttrycksfulla tonspråk och konstnärens färgstarka penseldrag, som inte bara målar himmelsblått, så känner vi att kommit en bit på väg.

Vi varvar musik, konst, betraktelser och bön och visar på hur man kan hitta nya dimensioner och fördjupad upplevelse genom att blanda olika kulturer och traditioner. Vi avslutar med vernissage, mingel, ett glas cider och spännande samtal kring upplevelsen av konstmässan och de heliga konserterna.